Cơ hội đang đợi bạn
Cơ hội phát triển
bản thân
Bạn được tiếp cận các công nghệ mới, được tham gia vào các dự án quy mô quốc tế, được tiếp xúc với các quy trình và con người chuyên nghiệp. Trên cơ sở thực chiến đó, bạn tích lũy, nâng cấp năng lực của chính bạn.
Cơ hội phát triển bản thân
Cơ hội thăng tiến rộng mở không giới hạn
Cơ hội thăng tiến rộng
mở không giới hạn
Luôn dành cho bạn, nếu bạn khát khao vượt qua chính mình, vươn tới những vị trí cao hơn.
Cơ hội tạo ra giá trị
Bạn có cơ hội tham gia vào nhiều dự án lớn, sản phẩm lớn có tính ứng dụng thực tế cao, mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, cho cộng đồng, cho xã hội, và cho chính bản thân bạn.
Cơ hội tạo ra giá trị
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản
Cơ hội làm việc tại
Nhật Bản
Bạn có cơ hội tham gia vào nhiều dự án lớn, sản phẩm lớn có tính ứng dụng thực tế cao, mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, cho cộng đồng, cho xã hội, và cho chính bản thân bạn.
Bạn có thể thuộc về
TSOFTTSOFT
Bộ phận TSOFT
Các dự án outsourcing trong
và ngoài nước
flatformflatform
Bộ phận Platform
Phát triển công nghệ nền tảng
MobileMobile
Bộ phận Mobile
Chịu trách nhiệm về các
ứng dụng Mobile
AIoTAIoT
Bộ phận AIoT
Nghiên cứu và phát triển các
sản phẩm A.I
QA/QCQA/QC
Bộ phận QA/QC
Đảm bảo chất lượng các sản phẩm
designdesign
Bộ phận Design
Sáng tạo, UX,UI
Kinh doanhKinh doanh
Bộ phận Kinh doanh
Tìm kiếm khách hàng, kinh doanh
sản phẩm
marketingmarketing
Bộ phận Truyền thông và
Maketing
Truyền thông, quảng bá công ty, sản phẩm
Tầm nhìn
& Sứ mệnh
Tầm nhìn
Trở thành tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam.
Sứ mệnh
Tạo ra các sản phẩm, giải pháp công nghệ chất lượng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện của xã hội.
map