Tại sao bạn nên
ứng tuyển ngay
vào TCOM ?

Save Money
Lương hấp dẫn so với thị trường,
được review 2 lần 1 năm
Lương hấp dẫn so với
thị trường, được review
2 lần 1 năm
Enviroment
Môi trường tốt để phát triển
bản thân và sự nghiệp
Reward
Thưởng theo dự án, thưởng OKRs,
xứng đáng với những đóng góp
và sự nỗ lực của bạn
Thưởng theo dự án, thưởng
OKRs, xứng đáng với đóng
góp và sự nỗ lực của bạn
Capacity
Luôn có những bài toán
công nghệ lớn, thử thách
năng lực bạn liên tục
Participation
Tham gia vào các dự án quy mô
quốc tế, tiếp xúc với những quy
trình và con người chuyên nghiệp,
công nghệ mới
Tham gia vào các dự án quy
mô quốc tế, tiếp xúc với
những quy trình và con người
chuyên nghiệp,công nghệ mới
Regime
Chế độ đãi ngộ chung
đầy đủ, hấp dẫn, theo
pháp luật quy định
Opportunity
Có nhiều cơ hội đi Nhật
Why Tcom

Cơ hội nghề nghiệp

❝ TCOM luôn tìm kiếm những con người đam mê thử thách
để tạo nên những giá trị tuyệt vời nhất.
Hãy trở thành một phần của gia đình TCOM ngay hôm nay. ❞

TCOM luôn tìm kiếm những con người đam mê thử thách
để tạo nên những giá trị tuyệt vời nhất.

Hãy trở thành một phần của gia đình
TCOM ngay hôm nay.

Ứng tuyển ngay