Kỉ luật

 • Ở TCOM, mỗi thành viên đều có ý
  thức kỷ luật từ những điều nhỏ nhất.
 • Ở TCOM, mỗi thành viên đều có ý thức
  kỷ luật từ những điều nhỏ nhất.
 • Để đạt được những đột phá,
  điều tiên quyết là kỷ luật.
Kỉ luật
Sáng tạo

Sáng tạo

 • TCOM luôn khuyến khích các thành viên
  sáng tạo từ ý tưởng tới cách làm việc.
 • Và tôn trọng sự khác biệt của mỗi người.

Tập trung hỗ trợ phát triển cá nhân

 • TCOM hiểu rằng mỗi cá nhân mạnh thì
  tập thể sẽ mạnh, nên rất chú trọng vào
  sự phát triển của mỗi thành viên.
 • Các buổi seminar chia sẻ kiến thức được tổ chức định kỳ.
 • Các leaders luôn đồng hành trong công
  việc, tư vấn về các mục tiêu ngắn hạn và
  dài hạn.
 • TCOM hiểu rằng mỗi cá nhân mạnh thì tập
  thể sẽ mạnh, nên rất chú trọng vào sự
  phát triển của mỗi thành viên.
 • Các buổi seminar chia sẻ kiến thức
  được tổ chức định kỳ.
 • Các leaders luôn đồng hành trong công việc,
  tư vấn về các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.
Tập trung hỗ trợ phát triển cá nhân
Phong trào nội bộ sôi nổi

Phong trào nội bộ sôi nổi

 • Các mini event hàng tuần,
  giao lưu các team.
 • Sự kiện sinh nhật hàng tháng, hàng quý.
 • Câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, thể thao,
  phi tiêu nâng cao sức khỏe.
 • Các mini event hàng tuần, giao lưu các team.
 • Sự kiện sinh nhật hàng tháng, hàng quý.
 • Câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, thể thao,
  phi tiêu nâng cao sức khỏe.
work-with

HÌNH ẢNH &
KHOẢNH KHẮC

Hãy ứng tuyển ngay vào TCOM

TCOM luôn tìm kiếm những con người đam mê thử thách
để tạo nên những giá trị tuyệt vời nhất.

Ứng tuyển ngay